Hizmet verilecek olan işletmenin teknik ekibi ile ortaklaşa tespit edilen bakım periyotlarında ekibimiz, elektrik ve mekanik bakımları bir program doğrultusunda yapar.
Orta Gerilim besleme hattından enerjinin alınıp Otomasyona kadar geçen tüm evrelerde Projelendirme,Montaj, devreye alma ve Dökümantasyon çalışmalarını yapar.
Çimento ve Hazır Beton sektöründe kullanılan elektrik sistemleri yanında konusundaki uzun yıllara dayanan tecrübesi ile bu sektörde talep edilen işleri yapar.
Tüm sektörerde enerji tasarruf çalışmaları ve danışmanlığı, kompanzasyon takibi ve müdahalesi ile elektrik dağıtım şirketleri için orta gerilim tesislerinde işletme sorumluluğu görevini üstlenir.